تفسير و علوم قرآنى B


تفسير و علوم قرآنى B
تفسیر قرآن علمی است که به بررسی چگونگی فهم الفاظ قرآن و آشکار ساختن دلالت ها، احکام، ساختارها و معانی آن می پردازد و شاگردان وی در علم مبدأ تفسیر دانش گسترده ای دارند. مراحل پیدایش و پایه گذاری آن و اینکه چه بخش های تفسیری، احکام و کنترل های تفسیر آن وجود دارد، علاوه بر آن دانش آموز را با نحوه برخورد با موضوعات بحث برانگیز مربوط به تفسیر قرآن آشنا می کند. آگاهی از دلایل نزولهای متعدد آیات قرآن و معجزات در بلاغت قرآن. نزول های متعدد آیات قرآن و اعجاز در بلاغت قرآن. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسي
 • منشأ علم تفسیر

 

 •  صحبت از مراحل و مراحلی که علم تفسیر قرآن در آن پدید آمد و تأسیس شد
 • ویژگی های تفسیر در مراحل چهارگانه (تأسیس، ریشه یابی، تخلیه، تجدید)
 •  

  قواعد و کنترلهای تفسیر و تقسیم

 • قاعده وزن دهی بین گفته های مختلف
 • فاعده کسر که به استخراج قضاوت کمک می کند و برای هر مرحله مراحل فرعی مشخص می شود
 • احکام مربوط به نزول قرآن کریم

 •  دلایل نزول و شناسایی علل تعدد نزول آیات قرآن
 • شناخت حکمت نزول آیات قرآن
 • احکام مکه و مدینه
 •  ترتیب سوره ها و آیات قرآن کریم
 • قوانين حقوقى در قرآن
 • روشهای تفسير  

 • مشخص كردن روش تفسیر قرآن کریم توسط علما
 • اختلاف نظر بین علما

 •  نحوه برخورد با مسائل مشاجره را بیاموزید و علل و انواع اختلاف را بدانید
 • انواع تفسیر

 •  تفسیر اصل یعنی چیزی که غیر از خداوند متعال را تحت تأثیر قرار می دهد و به چهار بخش تقسیم می شود.
 • تفسیر به رأی و با توجه به شرایط
 • تفسیر زبانی که شرح معانی قرآن و مفاهیم آن در زبان عربی است.
 • تفسیر عینی و تحلیلیچگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟