عقيده و توحيد B


عقيده و توحيد B
ایدئولوژی اساس و حلقه ای است که پیوند انسان را با دین خود تقویت می کند و دلیل وجود او در دنیا و هدف آن را مشخص می کند و بقای آخرت برای انسان در گرو اعتبار عقیده است. وجه تمایز تحصیل استاد ایمان و توحید این است که طلبه پس از فراغت از تحصیل، علاوه بر تفکر در پاسخ، توانایی اثبات حقایق ایمانی، استنباط مسائل معرفتی و اثبات معجزات انبیا را دارد. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی

 

 • اهمیت علم مطالعه

 •  اهمیت علم مطالعه
 • مقدمه ای بر مطالعه ایمان
 • خاستگاه عقاید مسلمانان 
 • ادیان و مذاهب
 • الهیات

 • تعریف الهیات (اعتقاد) و موضوع آن
 • فواید علم ایمان
 • جستجوی شبهات

 • رابطه حرکت انسان با غایت امکان
 • قدرت احتمال و کیفیت پتانسیل 

 

 • رابطه کاشت و مطالعه

 • عقیده فکری، عقلى و معنوی دارو درمانی است
 • پاسخ به شبهه از طريق مظنون

 

 • قضاوت عقلانی و قضاوت عادی

 • مفهوم مطلق گرایی
 •  مفهوم حکم عقلی و تقسیمات آن
 • قوانین ذهنی

 
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟