روانشناسى مقايسه و ارزشيابى


روانشناسى مقايسه و ارزشيابى
اندازه گیری و ارزشیابی از اهمیت علمی بالایی برخوردار است زیرا پیشرفت هر علمی با درجه ای که در اندازه گیری به آن می رسد سنجیده می شود. تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی سنجش و ارزشیابی مجموعه ای از مهارت ها و توانایی ها را در اختیار دانشجویان خود قرار می دهد که دانش آموز را قادر می سازد تا علاوه بر توانایی خود در طراحی تست ها بر اساس مبانی علمی و عملى، طرحی را بر اساس مجموعه ای از واژگان تخصصی تدوین و بسازد. استانداردها بر اساس مجموعه ای از سوالات و سنجش مجموعه ای از اهداف برای دستیابی به آنها تنظيم شده است نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی

 

  •  اصول و مفاهیم اساسی در اندازه گیری و ارزیابی درس

  • سنجش و ارزشیابی مفاهیم استاندارد درس و ارتباط بین آنها

  •  دوره سنجش و ارزشیابی "ماهیت، ویژگی ها و حدود اندازه گیری"  

  • دوره سنجش و ارزشیابی "ویژگی ها و سطوح اندازه گیری"

  • دوره سنجش و ارزشیابی "آزمون مبانی پیشرفت"

  • اهداف آزمون های پیشرفت

  • انواع ارزیابی واصول کنترل اندازه گیری آزمون
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟