المحاسبة ومراجعة الحسابات


المحاسبة ومراجعة الحسابات
این تخصص یکی از مهم ترین و گسترده ترین تخصص های حرفه ای محسوب می شود. و در گزینه های موجود برای مطالعه در گزارش های مالی، و تعیین سود و زیان، زمان دقیق را مشخص کنید، علاوه بر روشن شدن ارزش و ارزش گزینه های موجود برای چاپ، و استدلال های موجود در تامین مالی این منابع، گزارش های حسابداری مالی مالی شامل موارد زیر است: تهیه گزارش های مالی و اطلاعات مالی. بررسی مالی با یک روش عملی کمک کنید. عملیات داخلی سیستم های ثبت تراکنش ها نوع ارزیابی: آزمون آنلاین زبان تدریس: فارسی

Content
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟