روانشناسى راهنمايى و مشاوره


روانشناسى راهنمايى و مشاوره
روانشناسی مشاوره در تمام مفاهیم خود مجموعه ای انسانی است که شامل تعدادی خدمات به افراد می شود تا به آنها کمک کند تا خود را درک کنند و مشکلاتی را که از آن رنج می برند درک کنند و از توانایی ها و استعدادهای خود در غلبه بر مشکلاتی که با آن روبرو هستند بهره مند شوند که منجر به دستیابی به آنها می شود. سازگاری بین آنها و محیطی که در آن زندگی می کنند. به دلیل تحولات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از پیشرفت های فنی و علمی در تمامی شئون زندگی، نیاز فرد و گروه به کار مشاوره افزایش یافته است و برای اینکه این علم نقش خود را ایفا کند، باید آن را به دوش کشید. توسط روانشناسان ماهر این تسلط تنها در صورتی امکان پذیر است که آنها دانش کامل و منسجمی از روانشناسی مشاوره کسب کنند و این همان چیزی است که در این سخنرانی ها سعی داریم مفاهیمی در مورد مشاوره روانشناسی، نقش و آموزش آن را روشن کنیم نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی

 

 • روانشناسی مشاوره
 • مفهوم مشاوره روانشناسی و روانشناسی مشاوره
 • باورهای غلط در مورد مشاوره روانشناسی
 • تفاوت مشاوره روانشناسی با مفاهیم دیگر
 • اهداف مشاوره روانشناسی
 • اهمیت مشاوره روانشناسی
 • روشهای مشاوره روانشناسی
 • مبانی مشاوره روانشناسی

 

 • نظریه های مشاوره روانشناسی

 

 • نظریه روانکاوی
 • نظریه رفتار
 •  نظریه درونى
 • فرآیند مشاوره روانشناسی

 • مفهوم فرآیند مشاوره
 • رویه های فرآیند مشاوره
 • تشخیص روانی در فرآیند مشاوره
 • مشاوره مصاحبه شخصی
 • مطالعه موردی
 • وجه كامل حين مصاحبه
 • تست ها و اقدامات روانشناختی
 • زمینه های مشاوره روانشناسی

 

 • مشاوره از طريق بازى
 • حوزه مشاوره خانواده
 • مشاوره با جوانان

 

 • تکنیک های مشاوره روانشناسی

 • مشاوره از طريق مطالعه
 • مشاوره رفتاری
 •  
 • مشاوره از طريق واقعيتچگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟