Geaccrediteerd door de SU Safana Academic University, geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Hoger Onderwijs القای روحیه اسلامی در زندگی فرد و جامعه ایجاد پیوندهای علمی و فرهنگی تدوین میراث اسلامی

خوش آمدید به دانشکده بین المللی علوم اسلامی


<p style="text-align: justify;">موسسه ای بین المللی که علوم اسلامی و عربی و سایر دانش ها را در اختیار دانشجویان سراسر جهان قرار می دهد و با تحقیقات علمی و خدمات ممتاز جامعه، با استفاده بهینه از فناوری، به عنوان کمکی به انتشار پیام جاویدان اسلام می پردازد.</p>

دانشکده بین المللی علوم اسلامی

دانشگاه جهانی علوم اسلامی یک مؤسسه علمی و فرهنگی بین‌المللی است که به اشاعه علوم اسلامی و حقوقی می‌پردازد و نخبگان علمای معتبرترین دانشگاه‌های مختلف را در میان رده‌های خود قرار می‌دهد که در آن فناوری‌های مدرن به منظور فراهم کردن فرصت از راه دور برای هر مسلمانی در هر کجا که باشد با رویکرد اهل سنت و جماعت، راضی باشد، با هدف فارغ التحصیلی از علما و صاحب نظران با تقوا و شایستگی، از همه آنان و کسانی که راه ایشان را پیمودند و آن را دنبال کردند، راضی باشد. اسلام اصیل محمدی (ص) را در سراسر جهان تبیین و گسترش دهید.

signature-eduma


الفقه واصوله A
الفقه واصوله A

دوره احکام فقهی: این یکی از دروس مهمی است که نشان...

بیشتر بخوانید  
تفسير و علوم قرآنى B
تفسير و علوم قرآنى B

تفسیر قرآن علمی است که به بررسی چگونگی فهم الفاظ ق...

بیشتر بخوانید  
عقيده و توحيد B
عقيده و توحيد B

ایدئولوژی اساس و حلقه ای است که پیوند انسان را با...

بیشتر بخوانید  
فقه و اصول B
فقه و اصول B

علم فقه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سنگ...

بیشتر بخوانید  
کارآفرینی و مشاوره کسب و کار
کارآفرینی و مشاوره کسب و کار

این بخش به بررسی مفهوم کلی شرکت های پیشگام و مفهوم...

بیشتر بخوانید  
دعوت و فرهنگ اسلامى
دعوت و فرهنگ اسلامى

این بخش به مفهوم جهان اسلام، پیدایش آن و اجزای تشک...

بیشتر بخوانید  
اعجاز در قرآن و سنت
اعجاز در قرآن و سنت

در این بخش پژوهشی از بزرگ ترین، مفیدترین و لذت بخش...

بیشتر بخوانید  
روانشناسى بالينى
روانشناسى بالينى

روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی است که رفتار...

بیشتر بخوانید  
روانشناسى راهنمايى و مشاوره
روانشناسى راهنمايى و مشاوره

روانشناسی مشاوره در تمام مفاهیم خود مجموعه ای انسا...

بیشتر بخوانید  
روانشناسى اجتماعى
روانشناسى اجتماعى

روان‌شناسی اجتماعی که یکی از شاخه‌های اصلی روان‌شن...

بیشتر بخوانید  
روانشناسى مقايسه و ارزشيابى
روانشناسى مقايسه و ارزشيابى

اندازه گیری و ارزشیابی از اهمیت علمی بالایی برخورد...

بیشتر بخوانید  
روانشناسی تربيتى
روانشناسی تربيتى

روانشناسی تربیتی به مطالعه رفتار انسان به ویژه دان...

بیشتر بخوانید  
لحديث و علومة
لحديث و علومة

در این بخش، تعریف جامع و کافی از علم حدیث و اصطلاح...

بیشتر بخوانید  
علوم زبان عربى
علوم زبان عربى

این بخش حجم زیادی از دستور زبان عربی و برنامه درسی...

بیشتر بخوانید  
دعوت و فرهنگ اسلامى B
دعوت و فرهنگ اسلامى B

مطالعه علم فرهنگ و دعوت اسلامی به دانش آموز خود ای...

بیشتر بخوانید  
تاريخ اسلامى
تاريخ اسلامى

تاریخ اسلام ایستگاهی واجب و ضروری برای هرکسی است ک...

بیشتر بخوانید  
فقه و شريعت اسلامى
فقه و شريعت اسلامى

برخی از علما در مورد تمدن اسلامی می گویند که دارای...

بیشتر بخوانید  
مديريت بازرگانى
مديريت بازرگانى

علم مدیریت کسب و کار ، مفهوم ، وظایف و انواع آن. د...

بیشتر بخوانید  
روانشناسى
روانشناسى

مطالعه روانشناسی علمی دارای بینش های زیادی است که...

بیشتر بخوانید  
حقوق
حقوق

قانون به عنوان مجموعه ای از قوانین کلی و انتزاعی ت...

بیشتر بخوانید  
عقيده و توحيد  A
عقيده و توحيد A

علم عقیده و توحید علمی است مشتمل بر عقاید دینی برگ...

بیشتر بخوانید  
تفسير و علوم قرآنى A
تفسير و علوم قرآنى A

علم تفسیر یک علم مدرن و امروزی است و تحقیقات و تول...

بیشتر بخوانید  
مطالعات و معارف اسلامى
مطالعات و معارف اسلامى

این بخش نگران روند تعلیم و تربیت اسلامی و مفهوم آن...

بیشتر بخوانید  
امور مالی اسلامی
امور مالی اسلامی

مالی اسلامی یکی از برنامه های تخصصی است و به آموزش...

بیشتر بخوانید  
مدیریت بیمارستان
مدیریت بیمارستان

مدیریت بیمارستانی یکی از شاخه های علوم مدیریت است...

بیشتر بخوانید  
زرسانه های اسلامی
زرسانه های اسلامی

رسانه یکی از شاخه‌های مهم دانش علمی و کاربردی است...

بیشتر بخوانید  
ایمنی صنعتی
ایمنی صنعتی

این تخصص به مطالعه روش های مهندسی و فنی برای اجرای...

بیشتر بخوانید  
علم الحجامة
علم الحجامة

حجامت علمی است که جریان خون را بهبود می بخشد و آثا...

بیشتر بخوانید  
المحاسبة ومراجعة الحسابات
المحاسبة ومراجعة الحسابات

این تخصص یکی از مهم ترین و گسترده ترین تخصص های حر...

بیشتر بخوانید  
المختبرات الطبيه
المختبرات الطبيه

It is a discipline that mainly combines chemistry...

بیشتر بخوانید  
الطب البديل وطب الأعشاب
الطب البديل وطب الأعشاب

نطب جایگزین و داروهای گیاهی: گروهی از درمان های پز...

بیشتر بخوانید