تاريخ اسلامى


تاريخ اسلامى
تاریخ اسلام ایستگاهی واجب و ضروری برای هرکسی است که بخواهد از بعثت سیدما محمد صلوات الله علیه و آله و سلم از رشد مفاهیم و ارزش های انسانی، علمی و فرهنگی که در همه بشریت منتج شده است بیاموزد. به تمام مراحل و کشورهایی که پیام محمدی را دنبال کردند. تاریخ اسلام مخزنی معرفتی ، فرهنگی ، روانی ، فقهی و سیاسی است که ویژگی های جهان و بشریت را به خود جلب کرده و به شکل گیری آگاهی در همه سطوح بیش از ششصد سال از دوران قبل از اسلام تا پیام محمدی کمک کرده است. دوران اموی و عباسی ، فتوحات ، علوم جدید و علوم مختلف ، که در این قسمت با همه آنها آشنا خواهیم شد نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی
 • جهل قبل از اسلام

 • وضعیتی که از نظر اخلاقی و دینی حاکم بود، مانند بت پرستی، شرک، وادی دختران، مشروبات الکلی و نبود کنترل ها و قوانین زیادی که انسان در ازدواج، تجارت و روابط به آن نیاز دارد.

 

 •  نسب شریف و جد صالح حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

 

 • آشنایی با خاندان پیامبر و وضعیت استثنایی خاندان او از نظر دین داری و اخلاق ، به ویژه در اینجا با ذکر جدش عبدالمطلب ، رهبر قریش و بهترین مردم آن
 • همچنین بسیاری از انبیا و فرستادگان همچون نوح و حضرت عيسى را خطاب می کند.

 

 • ولادت و زندگانی پیامبر قبل و بعد از بعثت

 • شخصیت پیامبر ، ویژگیهای او ، اعمال او ، مهاجرت و فتوحات او ، ارزشها و قوانینی که از طریق اسلام و قرآن به ارمغان آورد و بازتاب آنها در زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فکری و دینی.

 

 • تأسیس سلسله امویان (64-130)

 • از حکومت خلیفه معاویه بن ابی سفیان، تا الحاق مصر و شام، تا حمله به کشورهای ترک و مراکش، ساختن مساجد و کتابخانه ها، تطهیر علما، فتح اندلس، سرزمین چین، بین النهرین و یمن.

 

 

 • تأسیس دولت عباسی (656-132) هجری قمری

از حکومت عبدالله بن محمد عباسی، جنگ زاب، ظهور عقاید اربعه، پیدایش شیمی، نجوم، مهندسی، پزشکی و حساب

 

 

 • تأسیس دولت فاطمی

ظهور علمای حدیث، ساخت شهرها، کتابخانه‌ها و مساجد بزرگ و تأسیس دولت‌های اخچیبی، قرمطیان، بویه، سامان، ادریسیان و سلجوقیان به‌عنوان امتداد خوارزمی و دولت ایوبی، منجر به ورود مغول ها و تاتارها شد
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟