اعجاز در قرآن و سنت


اعجاز در قرآن و سنت
در این بخش پژوهشی از بزرگ ترین، مفیدترین و لذت بخش ترین جنبه های علوم قرآنی ارائه شده است و توجه به بررسی جنبه های بلاغی، علمی، گرافیکی، خلاقانه، فکری، محیطی، تاریخی، جغرافیایی، پزشکی، عددی و تشریعی خلاصه نمی شود. اما دانش آموز با درک عمیق و خلاقانه و لذت معنوی در این پژوهش عظيم پر از مثال ها و آیات سیر خواهد کرد و علاوه بر آن، دانش آموز با تعمق در آن، راه های جدیدی را در برخورد با کتاب خدا خواهد آموخت و با استخراج اطلاعات، تشریع، معانی و علوم و تلفیق همه اینها با مدرنیته و معاصر، دقیق و روشمند وارد خواهد شد. نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی

 

 • مهمترین منابع و کتابها در زمینه تفسیر و معجزات قرآنی

 

 • ارائه معجزات انبیا و معجزه حضرت محمد (ص) با نزول قرآن.
 • داستان هایی درباره تعدادی از صحابه به هنگام فراگیری قرآن کریم
 • اعجاز زبانی بلاغی در قرآن

 • مثالهای متعددی از قرآن کریم در مورد استفاده از کلمات حسی برای بیان معانی اخلاقی
 • مثالهای متعددی از قرآن کریم در مورد کاربردهای زبان و ریشه کلمات
 • نمونه هایی از اعجاز قرآن در استفاده از فعل برای اشاره به زمان آن
 • نمونه هایی از اعجاز قرآنی حذف برخی از کلمات و ترک آنها در قدردانی
 • نمونه هایی از اعجاز قرآن مجموعه های لغت نمونه های قرآنی
 • اعجاز قرآن در استفاده از ویرگول یا پایان جملات
 • اعجاز مصور در قرآن و دلالت های آن در تعداد بسیار زیاد آیات

 • مصادیق اعجاز قرآنی از معانی حسی که به صورت زنده و حسی ظاهر می شود.
 • نمونه های اعجاز قرآنی توصیف یک امر حسی با معنای اخلاقی.
 • نمونه های متعدد اعجاز قرآن در ترسیم زبانی جنبه های ریتم ، قافیه و لحن.
 •  
 • اعجاز علمی در قرآن کریم

 • اطلاعات دقیق علمی با اعداد تازه کشف شده در مورد کیهان قبل از پیدایش و بعد از شروع آن، سیارات و کهکشان ها، زمین، خورشید، ماه و آسمان و پیوند همه این اکتشافات به آیات قرآن.
 • اطلاعات علمی دقیق با اعداد تازه کشف شده در مورد شکل گیری روز و شب و پیوند آن با آیات قرآنی.
 • اطلاعات علمی در مورد تشکیل باران و تگرگ و تأثیر بادها و دریاها و کوهها و غیره و پیوند آنها با آیات اعجاز علمی قرآن.
 • اطلاعات دقیق علمی در مورد اعضای بدن انسان، مراحل تشکیل جنین، نشانه های خداوند در باقی آفرینش و دام و اشارات قرآنی برای آن.
 • اعجاز عددی در قرآن کریم

 • نمونه های متعدد اعداد برای کلمات متضاد تکرار شونده در قرآن کریم.
 • نتایج علمی جدید برای محاسبه سالها و ماهها و روزها و محل ذکر آنها در قرآن کریم.
 • نتایج علمی اخیر در مورد نسبت آب و زمین و محل ذکر آنها در قرآن کریم
 • معجزات در قرآن کریم

 •  اعجاز محیط زیست در قرآن کریم
 • معجزات قانونی در قرآن کریم
 • قوانین و اخلاقیات
 • نظام خانواده در قرآن کریم

 

 

 
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟