روانشناسی تربيتى


روانشناسی تربيتى
روانشناسی تربیتی به مطالعه رفتار انسان به ویژه دانش آموز و معلم در موسسات آموزشی مختلف می پردازد، جایی که بر عملکرد، فعالیت، برنامه درسی و هر آنچه که مربوط به فرآیند آموزشی است نظارت می کند. همه رشته های کالج معارف باید این دوره را بخوانند، اعم از معارف اسلامی، مشاوره روانشناسی، آموزش مقدماتی، زبان انگلیسی، علوم، ریاضیات و .... یکی از مهمترین دروسی است که معلم آینده در آن تقویت می شود تا در حرفه خود معلمی موفق باشد و بدون روانشناسی تربیتی معلم شایسته ای وجود ندارد و این مطالب ذهن او را تغذیه می کند و تجربه او را افزایش می دهد و به او کمک می کند تا به طور واضح ماهیت فرایند آموزش را مشخص کند نوع ارزشیابی: آزمون های آنلاین زبان تدریس: فارسی
 • مفهوم روانشناسی تربیتی

 

 • برخی از مفاهیم مرتبط با روانشناسی تربیتی
 • مفهوم روانشناسی تربیتی

 

 • رابطه روانشناسی تربیتی با سایر علوم

 • رابطه آن با رشد
 •  رابطه آن با روانشناسی اجتماعی
 •  رابطه آن با روانشناسی تجربی

 

 • اهمیت روانشناسی تربیتی برای زبان آموزان

 • مبانی و ماهیت آموزش
 • فرآیند یادگیری از چه زمانی شروع می شود و چه زمانی به پایان می رسد؟
 • عوامل اساسی برای اتفاق افتادن یادگیری
 • مفهوم یادگیری

 

 • آموزش وضعیت یادگیری

 • مؤلفه هایی که موقعیت یادگیری بر آنها استوار است
 • مفهوم منحنی یادگیری
 • شرایط یادگیری

 

 • فرآیند بلوغ و یادگیری

 • تعريف فرايند بلوغ
 • ویژگی های فرآیند بلوغ  

 

 • انگیزه به عنوان شرط دوم یادگیری

 • تعريف انگيزه
 •  ویژگی های انگیزشی
 • بررسى نظريه اثر متقارن بر يادگيرى
 • اصول موثر بر يادگيرى

 
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟