علم الحجامة


علم الحجامة
حجامت علمی است که جریان خون را بهبود می بخشد و آثار ورم و سموم را از بین می برد تا بیمار احساس راحتی کند و شفا پیدا کند و یک درمان تکمیلی است که شامل گذاشتن فنجان بر روی پوست به روش ساکشن است. برنامه ما با تعریف حجامت، فواید و تاریخچه آن شروع می شود تا به سطح کاربردی رسیده و نحوه اعمال حجامت و موارد منع حجامت را بیاموزید و در نهایت یاد می گیرید که چگونه پروژه خود را برای حجامت باز کنید، همانطور که این برنامه انجام خواهد داد. شما را با جنبه های نظری و عملی حجامت آشنا می کند. نوع ارزیابی: آزمون آنلاین زبان تدریس: فارسی

Cont.ent
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

به دنبال دانشگاهی برای تدریس حقوق اسلامی هستید؟